-
 Ulf Byberg  &  Anna Brunstedt

 
Legitimerad sjukgymnaster/fysioterapeuter utbildade i Göteborg .Verksamma på OM FYSIOREHAB(Ortoped Medicinsk rehab) i Mölnlycke inom rehabilitering.Specialiserad inom ortopedisk medicin och har båda advanced examen inom OMIErbjuder stötvågsbehandling och diagnostiskt ultraljud i klinikens arbetet.Lång erfarenhet av träning och rehab samt diagnostik av skador inom muskuloskeletala området. Privatpraktiker med remissfri mottagning där kostnaden för besök är 80 kr och frikort gäller.

Besöks och postadress: OM fysiorehab Hönekullavägen 17 43544 Mölnlycke
                                                            
                      Direkt telefon:Anna  0709-136359                                                   Ulf     0703-032715