- 
Legitimerad sjukgymnaster/fysioterapeuter utbildade i Göteborg .Verksamma på OM FYSIOREHAB(Ortoped Medicinsk rehab) i Mölnlycke inom rehabilitering.Specialiserad inom ortopedisk medicin och har båda advanced examen inom OMIErbjuder stötvågsbehandling och diagnostiskt ultraljud i klinikens arbetet.Lång erfarenhet av träning och rehab samt diagnostik av skador inom muskuloskeletala området. Privatpraktiker med remissfri mottagning där kostnaden för besök är 80 kr och frikort gäller. Barn och ungdomar upp till 20 år kostnadsfritt.

Besöks och postadress: OM fysiorehab Hönekullavägen 17
 43544 Mölnlycke                               
 Direkt telefon :Anna Brunstedt  0709-136359
                      Ulf Byberg        0703-032715